Wzór kwasu Otrzymywanie Właściwości i Zastosowanie
             
 
 Kwas chlorowodorowy
 Kwas siarkowodorowy
 Kwas siarkowy(VI)
 Kwas siarkowy(IV)
 Kwas azotowy
 Kwas węglowy
 Kwas fosforowy(V)


  

 

Kwas siarkowodorowy - właściwości i zastosowanie

Siarkowodór jest trującym gazem bezbarwnym o ostrym zapachu zgniłych jaj. Jest produktem procesów gnilnych białek zawierających siarkę. Występuje
również w gazach wulkanicznych oraz w małej ilości jako składnik niektórych
wód mineralnych. Siarkowodór łatwo rozpuszcza się w wodzie, dając kwas
siarkowodorowy. Kwas siarkowodorowy służy głównie jako odczynnik che-
miczny w laboratorium.